CETA: trumpasis grėsmių sąrašas

 

—Grėsmė Europos demokratijai:

investicinių teismų sistema neužtikrina pagrindinių demokratijos ir teisinės valstybės principų apsaugos. Pagal šią sistemą reikalavimus leidžiama pareikšti tik užsienio investuotojams, ja panaikinamas pagrindinis tarptautinės teisės principas, pagal kurį pirmiausia turi būti išnaudojamos visos vidaus teisinės priemonės.
CETA nustatyti bendradarbiavimo reguliavimo srityje reikalavimai ir nuolatiniai grasinimai reguliavimo institucijoms investicinių teismų sistema paskatins dabartinių europinių standartų „įšaldymą“ ir atgrasins nuo bet kokių būsimų teisėkūros iniciatyvų, susijusių su palankia perskirstymo politika siekiant remti visuomenės gerovę.

 

—Grėsmė Europos visuomenės gerovės standartams:

CETA įtvirtintose automatiškai taikomo paslaugų liberalizavimo nuostatose nėra pakankamai viešosioms paslaugoms taikomų išimčių. CETA paslaugų skyriuose įtvirtintas „neigiamo sąrašo“ metodas apima nuostatas dėl „veiksmų nesiėmimo“ ir „užrakinimo mechanizmo“, kuriomis „užšaldomas“ esamas liberalizavimo lygis, taigi nepaliekama galimybės ateityje „at-liberalizuoti“ tam tikras visuotinės svarbos paslaugas.

 

—Grėsmė Europos socialiniams standartams:

CETA grindžiamas poveikio vertinimais, kuriuose nėra tinkamai aptartas poveikis užimtumui. Dėl neproporcinagai išaugsiančios konkurencinės įtampos toliau didės socialinė dislokacija, ilgalaikis nedarbas, pajamų atotrūkis, nelygybė ir socialinė įtampa.

CETA deklaruojama „pagarba“ keturiems pagrindiniams 1998 m. TDO deklaracijos principams; tai — žemesni nei minimalūs standartai, juk kalbame apie dviejų išsivysčiusių pramoninių šalių prekybos susitarimą! CETA turėtų būti pateikiamos nuorodos bent jau į aštuonis TDO pagrindinius darbo standartus, kurie turi būti ratifikuojami, įgyvendinami nacionalinėje teisėje ir veiksmingai taikomi. Be to, CETA nuostatos dėl darbo gali būti ginčijamos investuotojų arbitražuose.

 

—Grėsmė tvariam Europos žemės ūkiui:

kadangi iš dalies liberalizavus tarifus padidės prekyba gyvūniniais produktais, silpni Kanados ūkiuose auginamų gyvūnų gerovės standartai lems didesnį šios šalies įmonių konkurencinį pranašumą kainų srityje. Dėl šios priežasties bus daromas spaudimas santykinai aukštesnių, taigi ir brangesnių, standartų išlaikymui ES.

 

—Grėsmė Europos pramonės politikai:

CETA nėra nė vieno skyriaus, kuriame būtų numatytos konkrečios priemonės MVĮ remti. Daug daugiau nei pusė eksporto vertės yra sutelkta tik 1 proc. eksportuotojų, kurie yra didelės įmonės, rankose. Dauguma MVĮ veikia kaip didelių įmonių subrangovai, todėl joms galiausiai daromas didesnis konkurencinis spaudimas. Šioms MVĮ reikės pagalbos, kuri CETA susitarime nenumatyta. Šiuo susitarimu ginami stambių tarptautinių kompanijų interesai. Į ateitį orientuota Europos pramoninė politika turėtų būti pagrįsta inovatyviais mažų gamintojų tinklais.

 

—Grėsmė Europos aplinkos standartams ir žaliosios energijos strategijai:

Kanadoje veikia daugiau nei pusė pasaulio kasybos bendrovių, kurios užsiima kuro gavyba iš ypač taršaus bitumingojo smėlio. Kanados vyriausybė sėkmingai pasinaudojo derybomis, kad atvertų kelius tokio kuro importui į ES. CETA įkalina Europos Sąjungą iškastinės energijos tiekimo gniaužtuose.

Taip pat skaitykite:

Loading...

 Partneriai:

 Versija: