Kas yra CETA ir TTIP?

Kas yra CETA?

 

„CETA“ — angliška santrumpa, reiškianti „Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas“ (angl. Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part).

 

2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamentas pritarė šiam „laisvosios prekybos“ susitarimui.

 

Netrukus (tikriausiai kovo mėn.) šis susitarimas iš dalies įsigalios preliminariai (arba „laikinai“), nors jį dar turės ratifikuoti nacionaliniai ir regioniniai ES valstybių narių parlamentai, taip pat ir Lietuvos Respublikos Seimas.

 

CETA apibūdinamas kaip „plačiausio užmojo“ susitarimas ES istorijoje.

 

CETA įteisina investuotojų apsaugos (arbitražo) sistemą, kuri leis tūkstančiams tarptautinių verslo korporacijų bylinėtis su nacionalinės ir vietinės valdžios institucijomis dėl nepatinkančių teisės aktų, įstatymų ir sprendimų.

 

Pasinaudodamos „investuotojų teisėmis“ korporacijos galės šantažuoti ir atgrasinti teisės kūrėjus ir sprendžiančius valdžios atstovus nuo visuomenei naudingų sprendimų priėmimo.

 

CETA suteikia investuotojams juridiškai garantuotas teises, bet nenumato jokių pareigų. Tuo metu piliečiams, bendruomenėms ar profesinėms sąjungoms jokių galimybių teikti ieškinius dėl žalos aplinkai ar darbuotojų teisių pažeidimų susitarime nenumatyta.

 

Be to, CETA apribojamos valdžios institucijų galios kurti, plėsti ir reguliuoti viešąsias paslaugas ar, reikalui esant, perimti paslaugas ir objektus iš susikompromitavusių ir nusikaltusių investuotojų, šalinti nevykusios privatizacijos ir liberalizacijos padarinius.

 

Šiuo susitarimu įtvirtinami naujoviški liberalizavimo lygio „įšaldymo“ („užrakinimo“, angl. lock-in) mechanizmai, neleidžiantys sugrįžti į ankstesnį liberalizavimo lygį arba anuliuoti liberalizacijos rezultatus.

 

CETA vadinamas „gyvu susitarimu“: jame įtvirtintas „bendradarbiavimo reguliavimo srityje“ mechanizmas leis tarptautinėms verslo korporacijoms tiesiogiai dalyvauti įstatymų kūrimo ir sprendimų priėmimo procese, daryti poveikį politikams ir pareigūnams, užkardyti viešajam interesui palankius sprendimus. Begalinės derybos tarp biurokratų ir verslo lobistų vyks už uždarų durų.

 

Visos sritys ir viešosios paslaugos, kurių valstybės narės neįtraukė į „neigiamą sąrašą“, automatiškai atveriamos liberalizacijai ir dereguliacijai.

 

Prognozuojama, kad Europos Sąjungoje gali būti prarasta iki 204 000 darbo vietų. Dėl visų sektorių sutrikdymo numatomas ilgalaikio nedarbo augimas. EP Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pabrėžė, kad CETA nenumatyta jokia parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms: jos turės konkuruoti su didžiosiomis Šiaurės Amerikos tarptautinėmis korporacijomis, dėl to pavojuje atsidurs 90 mln. darbo vietų.

 

CETA susilpnins Kanados ir ES atsparumą finansinėms krizėms, nes šiuo susitarimu toliau radikaliai liberalizuojamos finansų rinkos ir apribojamos galimybės šalinti finansinio nestabilumo priežastis ir apsaugoti vartotojus bei ekonomiką.

 

Daugelis Europoje egzistuojančių apribojimų, draudimų ar taisyklių CETA susitarime vadinami „kliūtimis prekybai”, nes Kanada (kaip ir JAV) pripažįsta tik principą „kas neįrodyta, tas nedraudžiama“.

 

Kanadoje liberaliai žiūrima į Europoje draudžiamus

 

—hormonus,

 

—neonikotinoidus,

 

—vėžį sukeliančias ir hormoninę sistemą ardančias chemines medžiagas,

 

—glifosatą,

 

—raktopaminą,

 

—genetiškai modifikuotus produktus (žuvį, obuolius ir kt.),

 

—maisto dažiklius,

 

—mėsos apdorojimą chloro tirpalu.

 

 

Kas yra TTIP?

 

„TTIP“ — angliška santrumpa, reiškianti „Transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė“, Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų „laisvosios prekybos“ susitarimas.

 

Briuselio derybos su JAV administracija nutrūko pasibaigus B. Obamos prezidentavimui. Dabar derybų procesas „įšaldytas“. D. Trumpas dar nėra pasisakęs dėl TTIP (nepainioti su TPP).

Taip pat skaitykite:

Loading...

 Partneriai:

 Versija: